sobota, 4 października 2014

Metoda wróżenia- Zakręt zyciowyZakręt Życiowy jest wróżbą opracowaną przeze mnie. Stosuję ją od wielu lat z dużym powodzeniem. System ten umożliwia dogłębne wejrzenie w przyszłość Pytającego i jest dokładniejszy niż Podkowa. Można go używać w każdej sytuacji, bez względu na to, czy przyszłość osoby, której wróżymy, zapowiada się ,,dramatycznie", czy też pragnie ona po prostu poznać to, co nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy i roku.
Po przetasowaniu kart i ich wymieszaniu Pytający powinien wybrać z rozłożonej talii jedną kartę (kartę 8) i odłożyć ją na bok bez odkrywania. Karty tej Interpretatorowi nie wolno dotykać, uosabia bowiem Pytającego. Następnie układamy karty według kolejności przedstawionej na schemacie 8, po czym Pytający odsłania kartę 8. Interpretator odwraca resztę kart. Karty l i 2 opisują to, co dzieje się obecnie w życiu Pytającego. Stanowią punkt wyjścia, z którego wyrusza ku swej przyszłości.
Karty 3, 4 i 5 mówią o tym, co go czeka v najbliższym czasie.
Karta 6 komentuje to, co zdarzy się w przyszłości, i konkretyzuje czas, w którym Pytający się znajdzie w wyniku opisanego przez karty 3, 4 i 5 splotu wypadków.
Karta 7 uświadamia Interpretatorowi rodzaj wpływów zewnętrznych, determinujących przyszłość osoby, której wróżymy. Karty 3, 4 i 5 mówią o działaniach i dążeniach Pytającego, natomiast karta 7 odnosi się do tych wydarzeń, których efekt w minimalnym stopniu zależy od osobistych planów, chęci i zamierzeń osoby, która poprosiła nas o „postawienie kabały". Dopiero po analizie karty 7 można w pełni zrozumieć, o czym traktuje karta 6. Karta 8, kluczowa, reprezentuje Pytającego w danym układzie, ale również informuje Interpretatora o wynikach zaistniałych zdarzeń.
Pełne zrozumienie skutków postępowania Pytającego umożliwiają karty 9, 10 i 11. Ich odczytywanie musi odbywać się w powiązaniu z kartami 6, 7 i 8. Ponieważ zazwyczaj Pytającego nie zadowalają krótkie informacje dotyczące tego, co go czeka, karty 9, 10 i 11 zezwalają Interpretatorowi na przeprowadzenie wnikliwej analizy
przyszłych zdarzeń. Jeżeli Pytający wciąż nie jest ukontentowany i pragnie wiedzieć więcej, Interpretator może ponownie ułożyć karty (od 12 do 18) odnoszące się do dalszej przyszłości. Liczba 18 w kabalistycznej symbolice oznacza Życie. Z tego względu Interpretator musi poprzestać na karcie 18, gdyż kontynuowanie wróżby może
zaprowadzić go w odległą przyszłość Pytającego, aż po kres życia, a nawet wyjawić przed Interpretatorem fakty związane z jego własną śmiercią i spowodować nieprzyjemne skutki. Zakręt Życiowy pozwala również poznać przeszłość Pytającego. Jeżeli Pytający żąda od nas rozwikłania zagadek swojej przeszłości, po wylosowaniu przezeń karty 8 układamy resztę kart w kolejności zilustrowanej na schemacie 7.
Karty l, 2 powiadamiają Interpretatora o obecnym stanie psychofizycznym Pytającego, którą zdeterminowały zdarzenia z przeszłości. Karty 3, 4 i 5 pozwalają Interpretatorowi cofnąć się w przeszłość, aż do karty 6, będącej punktem wyjścia, opisującej zdarzenie, które zdeterminowało przeszłość Pytającego. Karta 7 koresponduje z kartą 6 i opowiada o wpływach zewnętrznych. Karta 8 mówi o tym, co obecnie czuje Pytający i co spowodowało, że poprosił Interpretatora o pomoc w wyjaśnieniu przeszłych zdarzeń.
Karty 9, 10 i 11 (a także dalsze, aż do karty 19) relacjonują przeszłość, komentują i uzupełniają kartę 6. Karta 19 może, lecz nie musi, powiadomić Interpretatora o faktach związanych z narodzinami osoby, której wróży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz