sobota, 4 października 2014

Odczytywanie kart TarotaOdczytanie znaczenia pojedynczej karty Tarota jest stosunkowo łatwe.
Sprawa komplikuje się, gdy musimy dokonać interpretacji większej ilości kart, gdy musimy wyjaśnić, na czym polegają zachodzące między nimi związki. W tym nie pomoże żaden podręcznik, ponieważ w 78 kartach Tarota może utworzyć się
nieograniczona wręcz ilość układów, których suma — jak kiedyś obliczyłem dla zabawy — równa jest w przybliżeniu liczbie wyrażonej przez jedynkę i sto zer lub 10.
Odgadnąć, co kogoś czeka... Pytający nie mówi, z jakim problemem przyszedł. Musimy to odczytać. W jaki sposób? Posłużę się trzema przykładami, z którymi się zetknąłem.
Wyobraźmy sobie, że „stawiamy kabałę" kobiecie w wieku około 25 lat i że zdecydowaliśmy  zastosować Celtycki Krzyż A. Kobieta przetasowała karty, wybrała z trzech wylosowanych tę, która będzie ją personifikować. Jest to odwrócona karta rycerza Kielichów. Odsłaniamy karty. Na stole dostrzegamy następujący rozkład
Karta l (Pytający) — dziewiątka Buław
Karta 2 (Świat) — rycerz Mieczy
Karta 3 (Podstawa) — odwrócony król Kielichów
Karta 4 (Przeszłość) — czwórka Buław
Karta 5 (Możliwy Wynik) — odwrócona dziewiątka Mieczy
Karta 6 (Wynik) — szóstka Denarów
Karta 7 (Jaźń) — odwrócona siódemka Kielichów
Karta 8 (Otoczenie) — odwrócona dwójka Denarów
Karta 9 (Uczucia, dążenia) — Głupiec
Karta 10 (Ostateczny Rezultat) — Wisielec.
Naszą uwagę przykuwa karta 6, czyli szóstka Denarów (Wynik), ponieważ jest ona Kartą-Bramą. Jej usytuowanie w przyszłości dowodzi, iż Pytający znalazł się w sytuacji, kiedy musi rozstrzygnąć jakiś problem, zaś sprawa, z którą się do nas zgłosił, ma dla niego kluczowe znaczenie. Kończy się jakiś etap życia, zaczyna drugi.
Jaki? Karta l, czyli dziewiątka Buław (Pytający), sugeruje, że kobieta, której wróżymy, napotkała na swojej drodze jakieś przeszkody, przełamała je, lecz nie do końca, i z niepokojem oczekuje dalszego biegu wydarzeń. Karta 2, rycerz Mieczy (Świat), dowodzi po pierwsze, że kłopoty te zaczęły się niedawno i w związku z tym Pytający musi wykazać się odwagą i „siłą przebicia", po drugie — rycerz Mieczy może być przyczyną zmartwień Pytającego. Symbolizuje kogoś silnego, pewnego siebie, mężczyznę zdolnego do narzucania swojej woli, niezbyt opanowanego i gwałtownego. Zaprowadzi on kobietę wprost do szóstki Denarów. Karty 3 (Podstawa) i 7 (Jaźń), wyobrażające odwróconego króla Kielichów oraz odwróconą siódemkę Kielichów, wskazują na to, iż problem kobiety dotyczy uczuć. A zatem nasze domysły, że przyczyną jej zmartwień
jest mężczyzna, są jak najbardziej prawidłowe. Skoro tak, to odwrócony król Kielichów oznacza, iż kobieta obawia się utraty honoru, a także tego, że ktoś wykorzysta jej uczucia, których nie potrafi ostatecznie sprecyzować, lecz którym ulega wbrew sobie. Z tego względu odczuwa niepewność i bezradność. Jednocześnie odwrócona
siódemka Kielichów uzmysławia nam, że Pytający wie, iż będzie musiał podjąć jakąś decyzję — albo zrezygnuje z nierealnych mrzonek dotyczących partnera, albo świadomie wybierze go. Jak dotąd, nasza interpretacja może nasuwać wątpliwości. Zostają one rozwiązane dzięki właściwemu odczytaniu karty 4 (Przeszłości).
Karta ta — czwórka Buław — symbolizuje romans, nieformalny związek, konkubinat. Wolno więc nam zaryzykować stwierdzenie, że kobieta, której wróżymy, opuściła rodzinny dom i żyje z kimś, kogo uosabia rycerz Mieczy. Związek nie został zalegalizowany i to jest przyczyną jej kłopotów. Zapewne sam fakt opuszczenia rodzinnego domu był dla niej trudny (mówi o tym dziewiątka Buław), ale nie tylko. Co zatem jest dodatkowym powodem jej zmartwień? Tłumaczy to karta 8 (Otoczenie) — odwrócona dwójka Denarów. Z karty tej wynika, że rodzice, przyjaciele
i sąsiedzi kobiety nie są zbyt zadowoleni z jej związku, jak również z tego, na jakich podstawach jest on oparty. Wyrażają swoją dezaprobatę półsłówkami, dając do zrozumienia, iż należałoby go sformalizować, a najlepiej ze-
rwać i w ten sposób zmusić „rycerza Mieczy" do zajęcia bardziej określonego stanowiska. Ponadto możemy wnioskować, że partner Pytającego wcale nie chce wstąpić w związek małżeński i jest przeciwny jakiejkolwiek zmianie. Pytający znalazł się między młotem a kowadłem. Patrząc na kartę 3 — odwróconego króla Kielichów — a także na kartę 9 (Uczucia, dążenia) — Głupca — widzimy, że jest to osoba niedojrzała i do tej pory pozostawała pod silnym wpływem rodziców. Nigdy nie przywiązywała wagi do spraw formalnych, bo nigdy nie musiała podejmować w swoim życiu istotnych, przełomowych decyzji. Początkowo traktowała współżycie ze swoim partnerem jako piękną przygodę i uległa jej niefrasobliwie. Z czasem problemy narosły. Nic nie zwalnia nas od zo-
bowiązań, nie żyjemy też w społecznej pustce. Bliscy jej ludzie przekonują ją, że popełniła błąd, zrobiła głupstwo, a i ona sama czuje się niepewnie w istniejącym układzie. Doskwiera jej brak gwarancji na przyszłość, jakie zapewnia formalne małżeństwo.
Teraz zatrzymajmy się na chwilę przy karcie personifikującej Pytającego. Z trzech wylosowanych kart kobieta bez namysłu wybrała odwróconego rycerza Kielichów. Karta ta wyobraża introwertyka — kogoś, kto do tej pory nie przejawiał większej aktywności ukierunkowanej na zewnątrz, podporządkowywał się innym ludziom, 2 teraz zmuszony został do wykazania się umiejętnością samodzielnego rozwiązywania, problemów. Sytuacja ta irytuje go i wytrąca z równowagi. Nareszcie wiemy, na czym polega dylemat Pytającego. Wiemy, kim jest i jaki jest. Przyjrzyjmy się jego przyszłości.
Karta 5 (Możliwy Wynik) — odwrócona dziewiątka Mieczy — dowodzi, że jeśli Pytający nie dokona zasadniczego zwrotu w swoim życiu — przegra, a przegrana ta przyniesie mu cierpienie. Pogłębi zwątpienie we własne siły, obnaży wrodzoną bojaźliwość i nieśmiałość, stanie się przyczyną wstydu. Jasno widzimy, że osoba, dla której układaliśmy karty, musi pozbyć się fałszywych skrupułów i lęku- Musi przemienić się w dojrzałego, odpowiadającego za siebie człowieka.
Karta 6 (Wynik) — szóstka Denarów oraz karta 10 (Ostateczny Rezultat) — Wisielec — podpowiadają nam, że nie będzie to ani łatwe, ani przyjemne. Karta Wisielca mówi, że Pytający będzie początkowo za wszelką cenę chciał uciec od odpowiedzialności. Zda się na los, tj. nie przeciwstawi się otoczeniu, nie wywrze też presji
na partnerze. Dopiero gdy zauważy, że postawa taka do niczego nie prowadzi, gdy naciski ze strony rodziny przybiorą na sile, przebudzi się z odrętwienia. Lecz przebudzenie to nie będzie takie, jakiego oczekuje jej otoczenie. Karta Wisielca symbolizuje ofiarę i zdradę, szóstka Denarów (Karta-Brama) — ofiarę złożoną za kogoś innego. Oznacza to świadomą zgodę na układ proponowany przez partnera, zerwanie z rodziną (co poczytane będzie za zdradę) i poświęcenie się dla mężczyzny, którego kocha, a zatem przyjęcie modelu „wolnego związku" i wszelkich płynących z tego konsekwencji, ale również radości i doświadczeń, jakie daje nieustabilizowany tryb życia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz