sobota, 4 października 2014

POLE I - JAŹŃ (KRĄG CENTRALNY)Spoczywające w nim karty odzwierciedlają aktualny stan ducha Pytającego.
Karta l symbolizuje Pytającego, jest jego „sercem", podstawą istnienia, esencją jego bytu. W niej koncentrują się wszystkie uczucia, dążenia, motywy. Karta 2 reprezentuje to, co aktualnie nurtuje Pytającego, co zaprząta jego umysł i wolę, co determinuje rozwój jego jaźni. Karta 3 leży u wylotu kanału, przez który energia życiowa przepływa do wyższych partii jego ciała. Symbolizuje ona gardło, krtań osoby, której wróżymy. W punkcie tym następuje przekształcenie energii życiowej w świadome, celowe poszukiwanie wyższych wartości. Karta 3 jest „kartą mowy" — w niej dokonuje się przeistoczenie w słowo tego, co zawiera Jaźń. Artykułuje ona sens życia człowieka. Karta 4 umiejscowiona jest u wlotu kanału, przez który przenika energia życiowa. Symbolizuje ona podbrzusze, miejsce, gdzie kumuluje się energia seksualna i motoryczna. Analiza tej karty umożliwia Inter-pretatorowi zrozumienie problemów seksualnych Pytającego. Jawią się przed nim psychopatologiczne skłonności osoby, której wróży, wszystko to, co z taką starannością skrywa, czego się wstydzi, co próbuje spychać w podświadomość. Karta 5 wyobraża siłę motoryczna „prawej ręki", mówi o rodzaju aktywności charakterystycznej dla danego
człowieka, o jego nastawieniu do świata zewnętrznego. Wyjaśnia Interpretatorowi, czy postępowanie Pytającego rzeczywiście wypływa z jego wewnętrznych predyspozycji. Świadczy o jego skłonnościach, umiejętnościach, które determinują i kształtują rezultaty owych działań. Karta 6 stanowi bramę do intuicyjnej strony psychiki człowieka. Mówiąc najprościej, opowiada ona o związkach z „drugim brzegiem rzeki" — z naturą, z zaświatami, ze strefą gwiezdną i z kosmicznym rytmem wszechświata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz